Expertises

In loop der jaren hebben wij expertise opgebouwd in verschillende branches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan installatiebedrijven, woningbouw coöperaties en de uitvaartbranche.

Eén punt hebben ze allemaal met elkaar gemeen: ze willen namelijk hun telefonische bereikbaarheid kunnen waarborgen. Dit is dan niet alleen het telefonisch beantwoorden van de melding, maar ook het aansturen van een dienstdoende medewerker of de verwerking van relevante informatie in het eigen systeem.

Telefoon Antwoord Service Venray

Installatiebedrijven

Heeft u onderhoudscontracten met uw klanten en moet u hiervoor ook buiten uw kantoortijden bereikbaar zijn? Het is vaak niet wenselijk dat uw dienstdoende medewerker of monteur direct gebeld wordt. Wij zorgen er voor dat alleen de spoedeisende meldingen bij uw medewerker terecht komen en hij/zij de aandacht kan geven op die plekken waar het echt nodig is. Wanneer er een melding binnen komt, zorgt onze medewerker er voor dat alle gegevens compleet zijn van de melder. Hierbij zijn ook de gegevens van de storing belangrijk. Als voorbeeld bij een CV storing: het merk van de CV ketel, storingscode die de ketel aangeeft, waterdruk, is er al een reset uitgevoerd? etc. Indien nodig kan er aan de melder nog een instructie meegegeven worden: eerst de ketel resetten, bij geen resultaat kan de monteur alsnog ingeschakeld worden.

Telefonische storingsdienst installatiebedrijven

Woningbouw corporaties

Woningbouw corporaties of vastgoedbeheerders hebben vaak te maken met niet planmatig onderhoud aan een woning. Denk hierbij aan een (dak)lekkage, glasbreuk, rioolverstopping of stroomstoring in een gebouw waar u verantwoordelijk voor bent. Bewoners melden zich met een probleem aan de woning. Ook hier wordt een goede inventarisatie gemaakt van wat het probleem precies is, waar het probleem zich voordoet in de woning en hoe lang de bewoner hier al ‘last’ van heeft. Op basis van deze gegevens en uw protocol kan onze medewerker een goede inschatting maken wat er op dat moment voor stappen ondernomen moeten worden. Waar nodig wordt er een calamiteitendienst of onderaannemer ingeschakeld die ter plaatse gaat voor een (nood)reparatie.

Telefoon service voor woningcoöperatie

Uitvaartbranche

Een uitvaartondernemer of zijn medewerkers kunnen niet altijd optimaal bereikbaar zijn. Tijdens de gesprekken met nabestaanden of tijdens de uitvaart zijn zij zelf niet in staat om hun telefoon te beantwoorden. Bereikbaarheid is dan ook voor uitvaartondernemers uitermate belangrijk. Met het missen van één contactmoment kan er al een nieuwe opdracht misgelopen worden. Wanneer een uitvaartondernemer zelf niet bereikbaar is, neemt onze medewerker de meldingen aan. Met de nabestaanden worden alle noodzakelijke gegevens genoteerd en de uitvaartverzorger krijgt deze informatie op het moment dat is afgesproken aangeleverd. Indien nodig kan zelfs al de laatste verzorging of de overbrenging van de overledene in gang gezet worden.

Telefoon service uitvaartbranche
Copyright © 2023 - Telefoon Antwoord Service Venray
Created by